Apply Online
Contact No. for Admission 18001029120,+91-9555249998

Enrollment list of students 2013 - 2015


Enrollment list of student 2013 - 2015

Enr No. Name of Student
PG/13/001 Alisha Dhanda
PG/13/002 Anisha Paulose
PG/13/003 Anisha Sonal
PG/13/004 Ankita Priyadarshi
PG/13/005 Ankita Khare
PG/13/006 Archana Dhaka
PG/13/007 Arpita Srivastava
PG/13/008 Ashutosh Chakraborty
PG/13/009 Aviral Saxena
PG/13/011 Bharti Chaudhary
PG/13/012 Bhawpreeta
PG/13/013 Binita Agarwal
PG/13/014 Chitwan Kaur
PG/13/015 Devavrat Chhikara
PG/13/016 Devraj Singh Solanki
PG/13/017 Dhirendra Kumar
PG/13/018 Dhruv Goyal
PG/13/019 Divya Yadav
PG/13/020 Garima Bharti
PG/13/021 Gaurav Kapur
PG/13/022 Gaurav Arora
PG/13/023 Gaurav Kumar
PG/13/024 Hansa Lala
PG/13/025 Harish Vaish
PG/13/026 Heena Bishnoi
PG/13/027 Himanshu Khetarpal
PG/13/028 Jasmine Soni
PG/13/029 Jaspreet Kaur Bedi
PG/13/030 Jyoti Saini
PG/13/031 Kalpana Pawalia
PG/13/032 Kanika Kapoor
PG/13/033 Komal Vats
PG/13/034 Manan Sharma
PG/13/035 Meghna Puri
PG/13/036 Minni Kumari
PG/13/037 Mohini Sardana
PG/13/038 Navruti Raina
PG/13/039 Neha Nidhi
PG/13/040 Nidhi Khatura
PG/13/041 Nikhil Grover
PG/13/042 Nitika Nain
PG/13/043 Nitika Bhardwaj
PG/13/044 Parshank Tyagi
PG/13/045 Krishan Gopal
PG/13/046 Prakriti Tandon
PG/13/047 Pratibha
PG/13/048 Priyanka Mutreja
PG/13/049 Priyanka Gupta
PG/13/051 Rashmi Wadhwa
PG/13/052 Ravi Sharma
PG/13/053 Renu Bali
PG/13/054 Retika Lohani
PG/13/055 Richa Dixit
PG/13/056 Roby Jain
PG/13/057 Ruchi Kukreti
PG/13/058 Sabbyasachi Mazumdar
PG/13/059 Sabnam Ahmed
PG/13/060 Saket Arora
PG/13/061 Sakshi Bhardwaj
PG/13/062 Sankalp Swaroop
PG/13/063 Shubhangi Joshi
PG/13/064 Sibankur Pal
PG/13/065 Sonal
PG/13/066 Soumya Kulshrestha
PG/13/067 Stuti Tripathi
PG/13/068 Tarun Joshi
PG/13/069 Tarun Kumar
PG/13/070 Udita Lohmorh
PG/13/071 Vidhi Gupta
PG/13/072 Vidhu Tirkha
PG/13/073 Vijay Singh
PG/13/074 Vineet Chugh
PG/13/075 Vineetha Sathish Pai
PG/13/076 Pankaj Kumar Grover
PG/13/077 Shubam Tyagi
PG/13/078 Neeraj Sharma
PG/13/079 Gayatri Devi
PG/13/080 Ankita Singh
PG/13/081 Aakesh Waghe
PG/13/082 Siddharth Shandilya
Join Alumni
.timer { text-align:center; font-size: 24px; }